F&Q – Frågor och svar

Frågor och svar
Här kommer vanliga frågor med svar från Carola Lind om telepati och djurkommunikation!

 • Kan man kommunicera med alla djurslag?
  Ja, alla levande individer använder sig av telepati dagligen, på samma sätt.
 • Kan alla människor lära sig att kommunicera med djur?
  Alla människor använder sig av telepati, ibland medvetet, för det mesta omedvetet.
 • Är djur alltid ärliga?
  Vissa djur är väldigt skojfriska, det har visat sig att djuren kopierar sina ägares/skötares beteende i mångt och mycket. Ibland kan det hända att djuren skojar men jag har aldrig upplevt att de direkt ljuger, nej.
 • Om man kan kommunicera med djur, varför lyder de då inte alltid helt perfekt?
  Tja, varför lyder inte barnen perfekt? Alla är individer med eget tänkande och egen vilja.
 • Kan hästar kommunicera med andra djurarter, hur går det till och hur väl utvecklat är detta?
  Precis hur utvecklat det är tror jag inte att någon kan svara på, men jag är övertygad om att i alla fall djur som lever tillsammans kommunicerar via telepati med varandra
 • Hur gör man när man kommunicerar med ex. häst, och om de nu skickar bilder, hur vet man hur man ska tyda dessa?
  Detta sker automatiskt, en översättning sker från våra ord till bilder för djuren att läsa och från djurens bilder till ord för oss att läsa.
 • Hur kan man vara säker på att man verkligen kan Kommunicera med ett djur?
  Under många år har yrkesverksamma djurkommunikatörer utövat medveten kommunikation via telepati med djur och de resultat som kommit fram är för säkra, för äkta, för sanna för att bortse ifrån.
 • Hur kan jag som hästägare lita på att de den personen som Kommunicera med hästen verkligen är sant?
  Svaren du får, texten som kommunikatören vidareförmedlar till dig, det är ditt svar.
 • Är det någon skillnad på att kommunicera med utländska djur jmf med svenska?
  Nej, telepati är ett universellt språk, bilder har inga språkgränser.
 • Kan man diskutera med, och övertyga hästen om saker?
  Man kan föra en dialog och ha en diskussion, ja.
 • Är hästar nyfikna och frågar saker eller berättar de mest/bara?
  Detta är såklart väldigt individuellt, från djur till djur.
 • Kan djur känna sig lättade bara av att få berätta om ngt hemskt, som vi människor kan?
  Ja, så kan det vara, men lika ofta vill de låta bli att berätta för att slippa återuppleva och ibland minns de inte ens vissa trauman precis som vi människor kan de förtränga saker och händelser.
 • Hur vet man att man har nått fram?
  På svaren och resultaten.
 • Finns det någon sorts speciellt sätt att kommunicera som urskiljer en grupp djur från andra, som en dialekt?
  Alla djur uttrycker sig olika, vissa mer svävande, vissa väldigt korrekta, vissa gör långa utlägganden och ja, man kan känna in energierna som visar på om det är en barsk häst, en glad häst, en dyster häst eller barnslig, gammal…
 • Finns det något specifikt drag som urskiljer ex en flock mot andra?
  En äkta flock dvs. med generationer av individer har starkare band till varandra och en klarare kontakt, medan konstellationsflocker är mer som kompisar, lite mer ytlig kontakt till en början med men med vänskap och band som kan bli viktiga och djupa.
 • Finns det någon grupp som är mer talföra på ngt sätt, någon ras eller åldersgrupp?
  Nej det är fullkomligt individuellt, men min erfarenhet säger att hundar är mer måna om äventyr, de vill uppleva saker och berättar gärna stolt om utflykter med husse och matte. Katter vet precis allt som händer inom hemmets 4 väggar, för dem kan man inte gömma något, de vet allt, precis allt.
  Hästar är mer måna om familjen, att allt står rätt till och att alla är friska glada och sunda. Hundar kan också vara väldigt måna om familjen.
 • Försöker alla hästar (eller djur) att kommunicera med oss telepatiskt?
  JA.
 • Svarar vi ”omedvetet” (innan vi lär oss hur man gör)?
  JA
 • Känner dom att flertalet människor inte ”lyssnar” på dom?
  Precis så är det. Och när ingen svarar så blir djuret frustrerat och försöker söka din uppmärksamhet ännu mer.
 • Vad är det som gör att vi inte automatiskt kan kommunicera med djur telepatiskt? Har vi glömt bort hur vi gör, eller har vi stängt vår intuition?
  NÄR VI VÄXER UPP SÅ GLÖMMER VI BORT ATT ANVÄNDA DENNA FÖRMÅGA MEDVETET, DOCK FINNS DEN KVAR OCH FUNGERAR OMEDVETET HELA VÅR LIVSTID.
 • Vilka förutsättningar krävs för att man ska kunna kommunicera med djur?
  Ett Intresse och ett öppet sinne samt en nypa tro på sin förmåga.
 • Finns det individer som ”överröstar” andra när man kommunicerar via telepati med dom?
  Man isolerar mentalt det djuret man kommunicerar med men visst händer det! Då får man lite snällt be det djuret hålla avstånd eller gå undan.
 • Vad diktar en häst om?
  Långt ifrån alla hästar är diktarsjälar men det finns några individer som jag mött genom åren som är rena filosofer, det är väldigt intressant att ta del av deras energier som oftast är väldigt andliga.
 • Varför använder sig hästar inte enbart av telepati?
  Varför inte fråga detsamma om oss, människan, såklart för att vi är levande, vi lever och rör på oss, vi har olika sätt att uttrycka oss på och kombinerar detta i all oändlighet. Vissa individer är mer mottagliga för vår telepatiska kommunikation, andra för vår verbala kommunikation och vissa endast mottagliga för vårt kropps-språk.

/Carola